Obszar działania

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORAZ PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada posiada uprawnienie do prowadzenia egzekucji na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art 8 ust.5 uoksie, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (art. 8 ust. 6 uoksie).

Zgodnie z art 8 ust. 1 uoksie, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest natomiast obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik pełni swą funkcję. Art 8 ust 8 uoksie nadaje możliwość komornikowi, którego zaległość w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji nie przekracza sześciu miesięcy, prowadzenia postępowań egzekucyjnych, wykonywania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia oraz podejmowania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Komornik Sądowy Wojciech Zawada posiada uprawnienia wynikające z powyższego artykułu.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie, przy którym działa Komornik Sądowy Wojciech Zawada obejmuje następujące miejscowości:

Gmina Pszczyna:

  • Miasto Pszczyna;
  • Sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice,
  • Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka;

Gmina Miedźna:

  • Sołectwa: Miedźna, Wola, Góra, Grzawa, Frydek, Gilowice;

Gmina Suszec:

  • Sołectwa: Suszec, Kobielice, Kryry, Mizerów, Radostowice, Rudziczki;

Gmina Goczałkowice:

  • Sołectwo Goczałkowice;

Gmina Czechowice-Dziedzice:

  • Miasto: Czechowice-Dziedzice;
  • Sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg;

Gmina Bestwina:

  • Sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów;

Rewir Sądu Rejonowego w Pszczynie,
Wybrane kody pocztowe dla niżej wskazanych miejscowości:

Gmina Pszczyna : 43-200, 43-211, 43-229, 43-215, 43-241, 43-245,43-243
Gmina Miedźna : 43-227, 43-225
Gmina Suszec : 43-267, 43-262, 43-265
Gmina Goczałkowice : 43-230
Gmina Czechowice-Dziedzice : 43-502, 43-518, 43-516
Gmina Bestwina : 43-512, 43-514

Wojciech Zawada

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik sądowy - Wojciech Zawada