O nas

Kancelaria działa od października 2016 roku, nasz personel stanowią doświadczeni prawnicy.

W kancelarii kładziemy nacisk na szybkie i profesjonalne załatwianie spraw. Kadra dysponuje wieloletnim doświadczeniem w postępowaniu egzekucyjnym.
Każda sprawa jest dla nas ważna i podchodzimy do niej indywidualnie.

 

Komornik Sądowy posiada dostęp do następujących baz danych:

CEPiK – umożliwia dostęp do informacji o posiadanych pojazdach,

PUE ZUS – umożliwia aktualny dostęp do informacji o źródłach dochodów dłużnika,

OGNIVO – umożliwia szybkie wyszukiwanie i zajmowanie rachunków bankowych dłużnika,

E – Sąd – umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,

Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – umożliwia szybkie wyszukiwanie posiadanych przez dłużnika nieruchomości,

Poza elektronicznym dostępem do informacji o dłużniku jednakowo ważne w postępowaniu egzekucyjnym są czynności terenowe, dzięki którym często udaje się ustalić sytuacje majątkową dłużnika.

 

Komornik Sądowy Wojciech Zawada zgodnie z ustawą wykonuje następujące zadania :

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach ,
5) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
6) sporządza protokół stanu faktycznego;
7) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Wojciech Zawada

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach

 

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik sądowy - Wojciech Zawada