O nas

Kancelaria działa od października 2016 roku, nasz personel stanowią doświadczeni prawnicy.

W kancelarii kładziemy nacisk na szybkie i profesjonalne załatwianie spraw. Kadra dysponuje wieloletnim doświadczeniem w postępowaniu egzekucyjnym.
Każda sprawa jest dla nas ważna i podchodzimy do niej indywidualnie.

Komornik Sądowy posiada dostęp do następujących baz danych:

CEPiK – umożliwia dostęp do informacji o posiadanych pojazdach,

PUE ZUS – umożliwia aktualny dostęp do informacji o źródłach dochodów dłużnika,

OGNIVO – umożliwia szybkie wyszukiwanie i zajmowanie rachunków bankowych dłużnika,

E – Sąd – umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,

Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – umożliwia szybkie wyszukiwanie posiadanych przez dłużnika nieruchomości,

Poza elektronicznym dostępem do informacji o dłużniku jednakowo ważne w postępowaniu egzekucyjnym są czynności terenowe, dzięki którym często udaje się ustalić sytuacje majątkową dłużnika.

Komornik Sądowy Wojciech Zawada zgodnie z ustawą wykonuje następujące zadania :

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami,
    z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych,
  • sporządzanie spisów inwentarza,

Wojciech Zawada

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik sądowy - Wojciech Zawada