OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 28 maja 2019r. o godzinie 14:00 w miejscu zamieszkania dłużnika tj. ul.Podłęska 15c Niepołomice 32-005 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy

*samochód osobowy Volkswagen Passat CC rocznik 2012, nr rej. KR 5CF12, VIN: WVWZZZ3CZCE702133, nieuszkodzony, 2.0 TDI.  Suma oszacowania 60 000,00zł Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 45 000,00zł. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia...

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI w dniu 24 maja 2019r. o godzinie 10:00 w tut. kancelarii mieszczącej się pod adresem ul.Legionów 83 Czechowice-Dziedzice 43-300 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza nr VII w Czechowicach-Dziedzicach Wojciech Zawada mający kancelarię w Pszczynie przy ul. Legionów 83 na podstawie art. 867 kpc podaje do...

Licytacja w dniu 15-05-2019 o godz. 13:30 SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU położonego w miejscowości Czechowice-Dziedzice ul. Sobieskiego 25/2 , znajdującego się w zasobach Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opisanego jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,00 m2. Cena wywoławcza: 54 300,00 zł.

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 83 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu 15-05-2019 o godz. 13:30 w...

Licytacja w dniu 19-04-2019 o godz. 10:30 Lokalu o powierzchni użytkowej 40,98 m2 położonego w miejscowości Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 22/9 Cena wywołania : 37 800,00 zł.

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 83 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,art. 983 kpc że w dniu 19-04-2019 o godz. 10:30 w...